DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankoverlast door Koole Tankstorage Minerals B.V.

Milieumelding

Sinds zaterdagochtend zijn er 16 klachten binnengekomen van inwoners uit Vlaardingen over stank. Het bedrijf Koole Tankstorage Minerals B.V. veroorzaakt de klachten.

Status: Afgerond

Stankoverlast door Koole Tankstorage Minerals B.V.

We starten een procedure om Koole een dwangsom op te leggen vanwege het veroorzaken van stankoverlast. Koole overtreedt daarmee zijn vergunning. Er was eerder dit kalenderjaar al sprake van overlast op 23 januari en 15 februari. 

Het bedrijf was producten met stookolie aan het laden en lossen. Ons onderzoek wijst uit dat er geen gebruik werd gemaakt van een dampretourinstallatie, waardoor er lucht verspreid werd in de omgeving. Inmiddels is het bedrijf klaar met het verladen van de stookolie. De weersomstandigheden zorgen er mogelijk voor dat de stank langer blijft hangen.

De DCMR onderzoekt nog of het bedrijf handelt volgens de vergunning.