DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast in Schiedam

Milieumelding

Sinds vanmiddag meldden 23 inwoners uit Schiedam geluidsoverlast bij onze meldkamer.

Status: Afgerond

Geluidsoverlast in Schiedam

Het geluidoverlast werd veroorzaakt door werkzaamheden op het schip Siem Helix II. Het schip ligt aan de kade bij Huisman. Huisman was echter klaar met haar werkzaamheden op het schip. Het bedrijf heeft op basis van de klachten met de kapitein van het schip gesproken en zij hebben naar aanleiding daarvan besloten om het testen te stoppen. Het schip blijft nog enkele weken liggen in Schiedam. Zij zullen - naar verwachting - geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren die potentieel geluidoverlast veroorzaken.

Geluidsoverlast in Schiedam

Het geluidsoverlast wordt veroorzaakt door een schip op het terrein van Huisman Equipment. De bemanning van het schip test momenteel een pomp. Deze test ronden zij waarschijnlijk rond 19.05 uur af.

In de meeste meldingen werd gesproken over een 'razend en zoemend' geluid vanuit de Wiltonhaven. We onderzoeken met het Havenbedrijf momenteel de oorzaak van de overlast. Zodra we meer weten, leest u op deze pagina een update.