DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast door reggae-festival Overschie

Milieumelding

Sinds begin van de middag meldden 17 inwoners uit Overschie geluidsoverlast bij onze meldkamer.

Status:Afgerond

Oorzaak bekend

De bron is het reggae-festival Inna Yard dat in het Sidelingepark in Rottedam-Overschie wordt gehouden. Onze geluidsmetingen geven aan dat het geluidsniveau binnen de vergunde geluidswaarden blijft. Wel hebben we de organisator gevraagd de bas lager te zetten, daar is gehoor aan gegeven. Het festival is vergund tot 22.30 uur.