DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Brand veroorzaakt stankoverlast in regio Rotterdam

Milieumelding

Een brand op een boerderij in Delfgauw veroorzaakt zaterdagavond en in de nacht een brandlucht in o.a. Rotterdam, Schiedam en Rhoon.

Status:Afgerond

Brand veroorzaakt stankoverlast in regio Rotterdam

Tijdens het blussen van de brand is vervuild bluswater in de sloten gekomen. Dit water zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte in het water afneemt, waardoor vissen kunnen sterven en er stankoverlast ontstaat. We verwachten dat dit water ook de Schie in Rotterdam bereikt. Meer informatie leest u op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland

We ontvingen 20 meldingen van bewoners. Een noordenwind zorgt ervoor dat de brandlucht wordt verspreid richting onze regio. De verwachting is dat de lucht nog enkele uren zal aanhouden.