DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankoverlast in Barendrecht

Milieumelding

Sinds 10.30u vanochtend ontvangt de DCMR meldingen over stank uit Barendrecht en Heinenoord.

Status: Afgerond

Stankoverlast in Barendrecht

De werkzaamheden van de boer voldoen aan alle regels. Het werk wordt nu afgemaakt. Aan het einde van de dag is alle mest uitgereden en stopt de overlast.

Stankoverlast in Barendrecht

De stank wordt veroorzaakt door mest  die een boer aan het uitrijden is. Er komen nog enkele klachten binnen. Tot nu toe 23.

Men omschrijft de geur als olie, zwavel, brand of mestgeur. Een inspecteur van omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, waar Heinenoord onder valt, doet onderzoek. Het feit dat de klachten zo divers zijn, is voor de inspecteur een aanwijzing om de overlastgever te kunnen vinden.Tot nu toe zijn er 20 klachten binnengekomen.