DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Zuurstofarm water in de Schie

Milieumelding

Door een eerdere brand in Delfgauw is vervuild bluswater in de sloten gekomen. Dit water zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte in het water afneemt, waardoor vissen kunnen sterven en er stankoverlast ontstaat. We verwachten dat dit water vandaag ook de Schie in Rotterdam bereikt.

Status: Afgerond

Het Hoogheemraadschap van Delfland meet het zuurstofgehalte van het water in de Schie. Zo weten zij waar het zuurstofarme water zich bevindt en ruimen zij direct de dode vissen. Op de website van het Hoogheemraadschap volgt u de situatie. Eventuele stankmeldingen zetten wij door naar het Hoogheemraadschap.