DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast door Crazy Sexy Cool Festival in het Zuiderpark

Milieumelding

Sinds vanmiddag ontvangt de DCMR 16 klachten over geluidsoverlast van inwoners uit Rotterdam-Zuid.

Status: Afgerond

Geluidsoverlast door Crazy Sexy Cool Festival in het Zuiderpark

In totaal zijn er tot 23.00 uur zaterdagavond door de DCMR 59 klachten over geluidsoverlast van het Crazy Sexy Cool Festival ontvangen.

 

Laatste informatie over het Sexy Crazy Cool Festival: tot nu toe zijn er door de DCMR in totaal 27 klachten over geluidsoverlast ontvangen.

 

De bron is het Crazy Sexy Cool Festival dat in het Zuiderpark wordt gehouden.

De DCMR doet ter plaatse geluidmetingen en we monitoren de naleving van de geluidsnormen. Onze geluidsmetingen geven aan dat het geluidsniveau binnen de vergunde geluidswaarden blijft. Het evenement is vergund tot 23.00 uur.

 

Meer informatie over dit evenement en onze rol leest u in het nieuwsbericht Geluidsmetingen tijdens Crazy Sexy Cool Festival in Zuiderpark.