DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsklachten vanwege "The Rooftop" in Rotterdam.

Milieumelding

Bij de meldkamer van de DCMR zijn klachten gemeld over geluidsoverlast vanwege "The Rooftop" in Rotterdam.

Status:Afgerond

Geluidsklachten vanwege "The Rooftop" in Rotterdam.

In totaal kwamen 37 klachten naar aanleiding van het evenement bij onze meldkamer binnen.

De gemeente verstrekte een kortlopende exploitatievergunning aan de organisator van het evenement. Na de commotie van afgelopen weekend besloot de organisator de vergunning in te leveren. De geplande evenementen voor de komende weken op deze locatie zijn hiermee van de baan.

Tot zondagavond 21:49 uur gaat het om 15 klachten over geluidsoverlast. Toezichthouders van de DCMR hebben inmiddels een meting uitgevoerd.

Uit de door toezichthouders van de DCMR uitgevoerde meting blijkt dat de geluidsnormen met ruim 20 dB(A) zijn overschreden. De resultaten van deze meting zullen in de loop van de week met de gemeente worden besproken. 

Het evenement is vanavond vergund tot 23:00 uur.