DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidoverlast door Crazy Sexy Cool Halloween Festival in Zuiderpark Rotterdam

Milieumelding

Sinds zaterdagmiddag 28 oktober meldden 15 inwoners uit Rotterdam geluidsoverlast bij onze meldkamer.

Status:Afgerond

De bron is het Crazy Sexy Cool Halloween Festival dat in het Zuiderpark in Rotterdam plaatsvindt. Onze metingen geven aan dat het geluidsniveau binnen de vergunde geluidswaarden blijft. Het festival is vergund tot 23.00 uur. Meer informatie over dit event en onze rol leest u in het nieuwsbericht Geluidsmetingen tijdens Crazy Sexy Cool Halloween Festival in Zuiderpark.