DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankoverlast in Vlaardingen

Milieumelding

Sinds zondagochtend 15 oktober 11.00u krijgt de DCMR 50 klachten van inwoners van Vlaardingen over een olie- of zwavelachtige geur.

Status: Afgerond

Stankoverlast in Vlaardingen

Inmiddels stelden we vast dat deze stankklachten het gevolg waren van fakkelactiviteiten bij Shell. Meer informatie hierover leest u op de website van Shell. We doen onderzoek naar eventuele handhavingsgevolgen voor het bedrijf. 

Stankoverlast in Vlaardingen

Tussen 17.00u en 18.00u zijn bij de DCMR weer klachten van dezelfde aard ontvangen. De DCMR deed weer onderzoek, maar heeft de bron niet gevonden. Inmiddels wordt geen geur meer waargenomen in Vlaardingen. Het totaal komt vandaag tot nu toe op 91 klachten.

Stankoverlast in Vlaardingen

Het totaal aantal klachten is gekomen op 74. De stank wordt op dit moment niet meer waargenomen. De bron is niet gevonden.

Oorzaak onbekend

De DCMR doet onderzoek naar de bron.