DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankklachten uit Maassluis

Milieumelding

De DCMR ontvangt sinds 08.00uur op donderdag 2 november 24 klachten uit Maassluis over een mest-/rioolgeur.

Status: Afgerond

De DCMR is ter plaatse voor onderzoek naar de bron van de geuroverlast. Vermoed wordt dat er meerdere bronnen zijn. De eerste is een rioolspuitwagen in Maassluis waar de werkzaamheden rond 10uur zijn gestopt. Ten noord-westen van Maassluis wordt door de DCMR nog geur waargenomen. Onderzoek naar een mogelijke tweede bron is nog gaande.