DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankcode ingetrokken

Milieumelding Meerdere wijken

Vanaf zondagochtend 8 april om 6.00 uur is Stankcode 1 van kracht. Dit is een waarschuwingscode voor bedrijven in het Rijnmondgebied.

Status:Afgerond

Stankcode 1 wordt vandaag, dinsdag 10 april, om 16.00 uur ingetrokken. Sinds vanmorgen vroeg komen er geen stankklachten meer bij de DCMR meldkamer binnen die te relateren zijn aan de weersomstandigheden. Het weer is veranderd waardoor de lucht zich makkelijker verspreidt. Donderdag neemt ook de wind toe.

Het totaal aantal klachten dat we niet direct konden relateren aan een bron of stadsdeel is 49.

De meteorologishe omstandigheden zijn momenteel zodanig dat lucht zich minder snel verspreidt. Dat verhoogt de kans op stank. Daarom geven we vanaf zondagochtend een voorwaarschuwing af aan bedrijven. Bij een stankcode moeten zij maatregelen nemen om luchtverontreiniging tegen te gaan. 

De verwachting is dat de ongunstige meteorologische omstandigheden in ieder geval een paar dagen zullen aanhouden. 

Meer informatie over stankcodes leest u op deze pagina.