DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Brand bij Renewi in Heijplaat.

Milieumelding Meerdere wijken

Bij RENEWI in Heijplaat, is vanavond brand uitgebroken. De brandweer is aanwezig en voert bluswerkzaamheden uit.

Status:Afgerond

Brand Renewi

In totaal zijn 20 klachten bij de meldkamer van de DCMR ingediend. De klachten gingen voornamelijk over een brandlucht, stof en rook.

De brand is ontstaan in containers van matrassen en is overgeslagen naar een berg grof huishoudelijk afval.

Chemisch advies heeft metingen uitgevoerd. Er zijn geen ongebruikelijke stoffen gemeten.

DCMR Milieupiket heeft onderzoek uitgevoerd naar depositie van stoffen in de omgeving en dit ook gevonden. Het ging om stoffen, zoals verbrand papier. 

Wegens langdurige nablus werkzaamheden tot 04.00 uur is nog geen oorzaak van de brand bekend.

 

Bij RENEWI in Heijplaat, is vanavond brand uitgebroken. De brandweer is aanwezig en voert bluswerkzaamheden uit. Bij de meldkamer van de DCMR zijn tussen 19:22 uur en 22.40 uur, 15 klachten ingediend vanwege een rookpluim. De klachten zijn onder meer afkomstig uit Barendrecht, Rhoon, Schiedam en Rotterdam. DCMR Milieupiket is ter plaatse en doet onderzoek in de omgeving.