DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast vanwege het "Heaven Outdoor" festival in Vlaardingen en Rozenburg.

Milieumelding Meerdere wijken

Bij de meldkamer van de DCMR zijn tot 23.48 uur 23 meldingen over geluidsoverlast ingediend over het "Heaven Outdoor" festival in Vlaardingen.

Status:Afgerond

Bij de meldkamer van de DCMR zijn tot 23.48 uur (zaterdag 21 juli 2018) 23 meldingen over geluidsoverlast ingediend over het "Heaven Outdoor" festival in Vlaardingen. De meldingen zijn hoofdzakelijk afkomstig vanuit Vlaardingen en Rozenburg.

Het festival is om 24.00 uur beëindigd. De DCMR heeft continu het geluidsvolume gemonitord. Er zijn geen overschrijdingen van de geluidsnormen geconstateerd.