DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geurklachten over uitrijden paardenmest Dirksland

Milieumelding Goeree-Overflakkee

Laatst gewijzigd

De DCMR ontvangt sinds 04.00 uur 19 stankklachten over olie-/mestgeur uit Dirksland, Melissant en Nieuwe Tonge.

Status:Afgerond

Het aantal stankklachten n.a.v. paardenmest Dirksland staat op 34.

Het is de verwachting dat de geuroverlast aan kan houden tot en met zaterdag. Dit in verband met de ongunstige meteorologische omstandigheden.

Tevens wordt per 17.00uur stankcode 1 van kracht. De reden hiervoor is dat met name de windstilte ervoor zorgt dat stank langer blijft hangen. Er ontstaat een luchtlaag die voorkomt dat de stank zich kan verspreiden in hogere luchtlagen. De stank blijft dus hangen en wordt niet weggedreven. Meer informatie over de stankcodes die de DCMR uitgeeft staat hier

Het aantal stankklachten stijgt naar 34. Per 17:00 uur wordt stankcode 1 van kracht.

Het aantal klachten naar aanleiding van het uitrijden van de paardenmest is opgelopen tot 26. De klachten komen nog steeds uit Dirksland, Melissant en Nieuwe Tonge.

De stankklachten worden veroorzaakt door het uitrijden van paardenmest op percelen net ten westen van Dirksland. Uit navraag blijkt dat het uitrijden is toegestaan. Vanwege de hoge temperaturen en de afwezigheid van wind is de verwachting dat de geur nog geruime tijd zal blijven hangen.