DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast door Crazy Sexy Cool Festival in het Zuiderpark

Milieumelding Rotterdam-Zuid

Laatst gewijzigd

Sinds vanmiddag ontvangt de DCMR 15 klachten over geluidsoverlast van inwoners uit Rotterdam-Zuid.

Status:Afgerond

In totaal zijn er tot 23.00 uur zaterdagavond door de DCMR 39 klachten over geluidsoverlast ontvangen.

De DCMR doet ter plaatse geluidmetingen en we monitoren de naleving van de geluidsnormen. Onze geluidmetingen geven aan dat het geluidsniveau binnen de vergunde geluidswaarden blijft. Het evenement is vergund tot 23.00 uur.

 

Meer info over dit evenement en onze rol leest u in het nieuwsbericht geluidsmetingen tijdens Sexy Crazy Cool Festvival in Zuiderpark