DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidoverlast door festival in Zuiderpark

Milieumelding Rotterdam-Zuid

Sinds eind van de middag meldden inwoners van Rotterdam geluidoverlast bij onze meldkamer.

Status:Afgerond

Geluidsniveau binnen vergunde waarde

De overlast is gemeld door 16 omwonenden en blijkt te worden veroorzaakt door Crazy Sexy Cool Halloween. Dit festival vindt plaats in het Zuiderpark in Rotterdam en heeft een vergunning tot 23.00 uur. Onze metingen geven aan dat het geluidsniveau binnen de maximale geluidswaarden uit de vergunning blijft. Meer informatie over de voorwaarden voor dit evenement en onze rol leest u in het nieuwsbericht Geluidsmetingen tijdens Crazy Sexy Cool Halloween