DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Verhoging benzeen luchtmeetpunt Geulhaven Rotterdam

Milieumelding Rotterdam

Maandagavond 17 december rond 20 uur meet het DCMR luchtmeetpunt in de Geulhaven in Rotterdam een verhoging van benzeen in de lucht.

Ervaart u ook deze overlast?

Melding maken

Status:Actueel

Oorzaak verhoging benzeen achterhaald

Wij hebben de oorzaak achterhaald. Bij de Esso-raffinaderij in de Botlek startte maandagavond 17 december rond 19 uur de belading van een schip met benzeen. Bij een controleronde werd op het schip benzeen gemeten. De belading is direct gestopt. De schipper heeft de knevels aangedraaid en de belading weer gestart.  Er is daarna geen benzeen meer gemeten op het schip. Gezien het tijdstip, de windrichting op dat moment en de ligging van het schip verklaart dit de verhoging van benzeen op het luchtmeetpunt bij de Geulhaven in Rotterdam. De DCMR gaat bepalen of en, zo ja hoe, handhavend wordt opgetreden.

Geen verhoging benzeen meer

Maandagavond 17 december rond 21 uur is de verhoging van benzeen voorbij. Rond 21 uur meet het luchtmeetpunt Geulhaven een uurgemiddelde rond 1 microgram per kubieke meter. Ook rond 22 uur is het uurgemiddelde rond 1 microgram per kubieke meter. 

De DCMR heeft de oorzaak van de benzeenverhoging nog niet kunnen achterhalen.

Elk uur meet het luchtmeetstation Geulhaven drie keer de concentratie benzeen in de lucht. Rond 20 uur is het gemiddelde van de drie metingen 91,97 microgram per kubieke meter. De verhoging is ook te zien op www.luchtmeetnet.nl.

De DCMR probeert de oorzaak te achterhalen.

Er zijn geen meldingen hierover binnengekomen bij de DCMR meldkamer.