DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankcode voor het Rijnmondgebied

Milieumelding Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Vanaf vrijdagavond 22.00 uur geldt voor het Rijnmondgebied stankcode 1.

Status: Afgerond

Stankcode ingetrokken

De stankcode is om 9.00 uur ingetrokken.

Stankcode blijft van kracht

Situatie is onveranderd, daardoor blijft stankcode 1 voorlopig van kracht. 

Aanleiding is de meteorologische situatie van vandaag en gisteren waardoor lucht langer blijft hangen. Er ontstaat een luchtlaag die voorkomt dat de stank zich verder kan verspreiden in hogere luchtlagen. De stank blijft dus hangen en wordt niet weggedreven. We ontvingen vandaag en gisteren 11 stankklachten die we niet konden relateren aan een bepaald bedrijf, wel aan de meteo. 

Stankcode 1 is een voorwaarschuwing. Bedrijven die daarover voorschriften in hun vergunning hebben, zijn verplicht om informatie over actuele emissies en verladingen van stankstoffen door te geven aan de meldkamer van de DCMR. Ook moeten zij extra alert zijn bij werkzaamheden die stank kunnen veroorzaken.

Meer informatie over stankcodes vindt u op onze website.