DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Klachten over Zwavelgeur n.a.v. Storing Esso Botlek

Milieumelding Meerdere wijken

De DCMR ontvangt ruim 50 klachten over zwavelgeur uit Vlaardingen, Schipluiden en Delft.

Status: Afgerond

Affakkelen bij ESSO nu beheerst.

Het aantal klachten is in totaal nu 63. ESSO draait de raffinaderij nog steeds op minimale capaciteit en het affakkelen is terug naar het normale niveau. Hierdoor is de geuroverlast sterk afgenomen.

ESSO verwacht in de loop van de nacht de productie weer op normaal niveau te brengen.

Raffinaderij ESSO minimaliseert de productie

Het aantal klachten n.a.v. de storing bij ESSO is nu 61. Klachten zijn ook ontvangen uit Leiden. ESSO heeft de raffinaderij nu op minimale capaciteit gezet zodat het affakkelen minimaal is. Het aantal nieuwe klachten is daardoor minder geworden. De oorzaak is nog onbekend en wordt door ESSO en DCMR onderzocht.

Bij ESSO Nederland B.V. is een storing in de productie. Doordat er veel afgefakkeld moet worden ontstaat er een rotte-eieren lucht. Door de sterke wind verspreidt de geur zich makkelijk over een groot gebied.