DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Mogelijk milieuoverlast door traditionele vuren tijdens Pasen

Milieumelding Nederland

Laatst gewijzigd

Tijdens de paasdagen vinden de traditionele paasvuren plaats. Dat gebeurt in het oosten van ons land en verder Duitsland in. De voorspelde weersverwachtingen laten een verhoogde kans zien op stank in onze regio, veroorzaakt door de paasvuren.

Status: Afgerond

Paasvuren: DCMR krijgt 174 meldingen uit heel Nederland

De DCMR krijgt geen stankklachten meer over de paasvuren op Tweede Paasdag. Het weer was vannacht en deze ochtend een stuk gunstiger (meer wind) waardoor de geur makkelijk wegtrok. Ook zijn veel paasvuren vanwege de droogte afgelast of is de stapelhoogte beperkt. Op het luchtmeetnet is zichtbaar dat er voor de concentratie van fijnstof geen verhogingen meer zijn gemeten zoals op de dagen er voor.

In totaal heeft de DCMR 174 stankklachten uit heel Nederland binnengekregen. 111 meldingen door de paasvuren in Duitsland op zaterdagavond. Op eerste paasdag kregen we 73 meldingen .  Brand in het veenweidegebied Gildehauser Venn in Duitsland (ten oosten van Enschede) zorgde ook voor een deel van de klachten.

Stankoverlast voorbij

Sinds het middaguur is de overlast voorbij en zijn er geen meldingen meer binnengekomen. Dat maakt het totaal aantal meldingen vandaag op 60. Vanavond vinden er nog paasvuren plaats in het oosten van Nederland, mogelijk levert dit nog geuroverlast op dinsdagochtend. 

Ook in de ochtend van 2e paasdag overlast

Sinds 4 uur vannacht wordt weer stankoverlast bij ons gemeld door mensen binnen en buiten de regio.  Tot nu toe 24 meldingen. De paasvuren én een heidebrand in Duitsland zijn daarvan de oorzaak. De weersomstandigheden lijken rond lunchtijd te verbeteren, waarna we verwachten dat de geur makkelijker wegtrekt. 

Omstandigheden verbeterd; minder overlast

De inversielaag is opgetrokken, waardoor stankoverlast makkelijker wegtrekt. Ook de fijnstofconcentraties zijn gezakt, zoals te zien op www.luchtmeetnet.nl. Tot nu toe ontvingen we 97 meldingen van stankoverlast, ook van ver buiten de provincie Zuid-Holland. 

Aantal meldingen loopt op

Om 10.00 uur was het aantal meldingen opgelopen tot 66. 

Eerste meldingen over stankoverlast

In de nacht van zaterdag op zondag ontving DCMR de eerste twintig stankmeldingen van inwoners uit Zuid-Holland. Alle meldingen konden we toewijzen aan de paasvuren. De fijnstofconcentraties (PM10) op www.luchtmeetnet.nl laten ook zien dat er een geurbaan vanuit Duitsland over Nederland gaat met een slechtere luchtkwaliteit als gevolg. 

DCMR heeft geen bevoegdheid om te handhaven over de gevolgen van de paasvuren, wel geven we alle meldingen door aan de betrokken overheidsdiensten. Ervaart u hier ook overlast door, dan vragen we u om de overlast bij voorkeur via onze website te melden. 

Zoals gebruikelijk brandt ook in 2019 op plaatsen in de Achterhoek, op de Veluwe, in Twente en het Duitse grensgebied op eerste of tweede Paasdag het paasvuur. In Duitsland worden ook zaterdagavond al paasvuren ontstoken. Door de droogte van de natuur zijn er ook paasvuren afgelast of is de stapelhoogte beperkt.

De verwachting is dat er dit weekend een oostenwind staat die over het westen trekt. Ook voorspelt het KNMI een inversielaag in de lucht. Door deze laag kan de lucht niet makkelijk weg en blijft de lucht hangen.

Stankoverlast van paasvuren wordt in onze regio meestal omschreven als de geur van verbrand plastic. Mocht u overlast ervaren en wilt u dat melden bij onze meldkamer dan kunt u dat bij voorkeur doen via deze website of anders telefonisch.

De DCMR heeft geen bevoegdheid om hierop te handhaven. De meldingen worden doorgegeven aan de betrokken overheidsdiensten.