DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast studentenlustrum RDM terrein Rotterdam Heijplaat

Milieumelding Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

Vanaf zaterdag 18 mei 18.50 uur meldden inwoners van Rotterdam Heijplaat en Schiedam geluidsoverlast bij onze meldkamer.

Status:Afgerond

Onderzoek

De DCMR onderzoekt nog of alle hier genoemde geluidmeldingen van inwoners inderdaad te maken hadden met dit studentenlustrum. In de omgeving was op dat moment ook geluid hoorbaar van andere evenementen. Mogelijk werd de hier genoemde geluidsoverlast door deze evenementen veroorzaakt.

Tot 23.00 uur deden 27 omwonenden melding van geluidsoverlast.

Inmiddels is het evenement afgelopen. We gebruiken de metingen en het aantal meldingen voor de evaluatie van het evenement.

Geluidsniveau binnen de toegestane waarden

De overlast is gemeld door 20 omwonenden en blijkt te woren veroorzaakt door een studenten lustrum op het RDM terrein op Rotterdam Heijplaat. Er is vergunning verleend tot 23.00 uur. Onze metingen geven aan dat het geluidsniveau binnen de maximale geluidsgrenswaarden uit de vergunning blijft.