DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsmeldingen Boothstock

Milieumelding Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

DCMR krijgt meldingen over geluidsoverlast door het Boothstock festival op de evenementenlocatie in het Kralingsebos.

Status:Afgerond

Evenement is beëindigd.

Er zijn ruim 70 meldingen over geluidsoverlast bij ons ingediend. Door de krachtige wind was het geluid op grote afstand hoorbaar. Het geluid op het evenement is binnen de normen van de vergunning gebleven.

DCMR ziet erop toe dat de geluidsnormen goed worden nageleefd. Het evenement heeft een vergunning tot 23 uur. Onze metingen geven aan dat het geluidsniveau binnen de maximale geluidswaarden van de vergunning blijft. 

Melding van klachten gaat het gemakkelijkst via het webformulier: button 'melding maken' hierboven.