DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast door Blijdorp Festival in Rotterdam

Milieumelding Rotterdam-Noord

Laatst gewijzigd

Sinds vanmiddag ontvangt de DCMR 17 klachten over geluidsoverlast van inwoners van Rotterdam.

Status:Afgerond

De DCMR heeft vandaag 52 klachten ontvangen over geluidsoverlast van het Blijdorp Festival in Rotterdam. Het festival is afgelopen. De inspecteurs van de DCMR hebben geen overschrijding van de geluidsnormen geconstateerd.

De DCMR doet ter plaatse geluidmetingen en we monitoren de naleving van de geluidsnormen. Onze geluidsmetingen geven aan dat er tot nu toe geen sprake is van overschrijding van de geluidsnormen. Het evenement is vergund tot 23.00 uur.

Meer info over onze rol leest u in https://www.dcmr.nl/nieuwsberichten/2019/08/geluidsmetingen-tijdens-evenementen-in-augustus.html