DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast door Festival Crazy Sexy Cool in Rotterdam-Zuid

Milieumelding Rotterdam-Zuid

Laatst gewijzigd

Sinds vanmiddag ontvangt DCMR 15 klachten over geluidsoverlast van inwoners uit Rotterdam-Zuid.

Status:Rectificatie

Na het evenement druppelden nog meldingen binnen waardoor het totaal op 63 kwam. De meeste meldingen gingen over de overlast door de bassen, die gemeten worden in dB(c). Dit soort geluid draagt ver en is daarom hoorbaar in de omgeving. Daarom meten we het geluid bij alle podia én in de omgeving zelf bij woningen. Bij alle meetpunten is door deze bassen geen overschrijding gemeten.

Toch was er zaterdag een overschrijding. Dit werd niet door muziek veroorzaakt, maar door het microfoongeluid van een artiest op een kleiner podium. Hier is de organisator door ons meerdere keren op aangesproken. We zullen volgend jaar op dit soort geluid de gemeente adviseren bij de vergunningverlening.

Festival afgelopen, evaluatie gestart

Tot 23.00 uur deden 57mensen melding van geluidsoverlast. Inmiddels is het festival afgelopen. We gebruiken de metingen en het aantal meldingen voor de evaluatie van het evenement.

De DCMR doet ter plaatse geluidmetingen en we monitoren de naleving van de geluidsnormen. Onze geluidsmetingen geven aan dat er sprake is van kleine overschrijdingen die direct zijn gecorrigeerd. Het evenement is vergund tot 23.00 uur.

Meer info over onze rol leest u in https://www.dcmr.nl/nieuwsberichten/2019/08/geluidsmetingen-tijdens-evenementen-in-augustus.html