DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankoverlast in Schiedam en Rotterdam

Milieumelding Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

In korte tijd ontvangen we 10 meldingen over stankoverlast in Schiedam en Rotterdam.

Status:Afgerond

Door de vrijgekomen puf bij het bedrijf kwamen er bij de meldkamer van DCMR 14 stankmeldingen binnen. Momenteel doen onze inspecteurs nader onderzoek bij het bedrijf. Het bedrijf had al eerder een CIN-melding ingediend.

 

De bron is het bedrijf Arkema op de Vondelingenplaat. Door een verhoogde druk is de veiligheid aangesproken waardoor er een puf is uitgestoten. Deze veroorzaakt stank. Het gaat om een ongevaarlijke geurstof die toegevoegd wordt aan aardgas.