DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Visuele hinder door affakkelen bij Shell

Milieumelding Rotterdam

Laatst gewijzigd

Sinds 18.50 uur meldden inwoners uit Hoogvliet overlast door fakkelactiviteit bij Shell Pernis.

Status:Afgerond

Tot 2.00 uu vannacht ontvingen we 47 meldingen van omwonenden over geluidsoverlast en rookontwikkeling. Er was regelmatig contact tussen Shell en DCMR. Gedurende de nacht hadden alle fabrieken weer stroom. Voor het opstarten van de fabrieken die door de stroomstoring uit bedrijf zijn gegaan, wordt een plan van aanpak opgesteld. Het kan een aantal dagen duren voordat deze fabrieken zijn opgestart. Dat kan gepaard gaan met affakkelen. 

Shell liet weten dat er een stroomdip plaatsvond en er door herstart werd gefakkeld. Met veel rookpluimen als gevolg voor de omgeving. Tot 19.50 uur ontvingen we hier 22 meldingen over van -voornamelijk- inwoners uit Hoogvliet.