DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Klachten over een zwarte stof in Hoek van Holland

Milieumelding Hoek van Holland

Laatst gewijzigd

Bij de meldkamer van de DCMR zijn tussen 14:41 uur en 17:10 uur 23 klachten ingediend over een zwarte stof, dat is neergedaald in delen van Hoek van Holland. De DCMR is ter plaatste en doet onderzoek naar de herkomst.

Status:Afgerond

Herkomst zwarte stof

In totaal kwamen er 44 klachten binnen. DCMR heeft de situatie onderzocht. Uit de gegevens van het luchtmeetnet en stofmonsters die zijn genomen in Hoek van Holland blijkt dat het zwarte stof dit keer zeer waarschijnlijk niet afkomstig was van de bedrijven EMO en EECV. Bij preventieve inspecties van de DCMR op zaterdag bleek al dat deze bedrijven waren voorbereid. De bergen kolen en erts werden natgehouden en waren voorzien van een korst om verwaaien tegen te gaan. Ook bij inspectie van de DCMR op het moment dat er klachten binnen kwamen, veroorzaakten zij geen zichtbaar stof.
De stofmonsters uit Hoek van Holland lieten bodemstof (grootste deel) en zwart stof met een klein aandeel kolenstof zien.

Zwart stof kan afkomstig zijn van de op- en overslag van kolen, van roet van verschillende bronnen die typisch zijn voor het gebied (dieselaangedreven machines, scheepvaart, de industrie) maar ook van bronnen van bewoners zoals dieselauto’s, barbecues en haarden. Bij regen slaat er meer zwarte stof neer. Waar het zwarte stof dit keer precies vandaan kwam is moeilijk te zeggen.

Bij de meldkamer van de DCMR zijn tussen 14:41 uur en 17:10 uur 23 klachten ingediend over een zwarte stof, dat is neergedaald in delen van Hoek van Holland. De DCMR is ter plaatste en doet onderzoek naar de herkomst. 

Gelet op de omschrijving van de klachten lijkt het te gaan om stof van kolen. De DCMR zal hier nog nader onderzoek naar verrichten. Tevens worden bij een tweetal bedrijven die met deze stoffen werken, onderzoek gedaan of de vereiste maatregelen zijn genomen om de verspreiding van dit (soort) stoffen tegen te gaan.