DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Overlast in Zwartewaal, Rozenburg, Maassluis en Vlaardingen

Milieumelding Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

Vrijdagmiddag 26 juni melden inwoners uit voornamelijk Zwartewaal, Rozenburg, Maassluis en Vlaardingen stank, visuele en geluidhinder. Deze overlast wordt veroorzaakt door affakkelen in de Botlek Rotterdam.

Status:Afgerond

Opnieuw opstarten begint

Naar verwachting gaan de fabrieken binnen nu en een uur weer opstarten. Het is mogelijk dat bij het inregelen van de processen af en toe kortstondig wordt gefakkeld. Dit kan zichtbaar zijn maar hiervan verwachten wij geen overlast.

Het totaal aantal meldingen dat is binnengekomen bij de DCMR meldkamer is 82.

Het bedrijf Air Liquide ondervond een storing in het stoomsysteem doordat een onderdeel van de fabriek uitviel. Waarom deze unit uitviel, wordt nog onderzocht.

Affakkelen neemt af

Op dit moment hebben 79 inwoners bij onze meldkamer gemeld overlast te ondervinden.

De fabrieken, die zonder stoom zitten, zijn inmiddels grotendeels uit bedrijf. Hierdoor zal het affakkelen ook afnemen.

 

Het bedrijf Air Liquide kan omliggende bedrijven op dit moment niet van stoom voorzien. Hierdoor kunnen deze bedrijven (delen van) hun normale proces niet voeren. Het kan dat er dan moet worden afgefakkeld. Bij het bedrijf Ducor bijvoorbeeld gebeurt dat nu. Dit is te zien en te horen.

DCMR milieupiket is ter plaatse om te onderzoeken wat er precies aan de hand is.

Het aantal meldingen bij de DCMR meldkamer staat op 60.