DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stroomstoring bij Esso Nederland B.V.

Milieumelding Rotterdam-West

Laatst gewijzigd

Raffinaderij Esso Nederland in stand-by door stroomstoring.

Status:Afgerond

Onderzoek

De stroomstoring bij de raffinaderij is vermoedelijk veroorzaakt doordat één van de twee 25 kV kabels van het substation naar het terrein van de Esso kapot ging. Hoe dat is gebeurd, is nog onduidelijk. Normaal kan het bedrijf in zo’n geval de tweede kabel gebruiken, maar die was eerder die week al kapot gegaan. DCMR heeft Esso opgedragen binnen zes weken een onderzoeksrapport over het incident in te dienen. Hierin moet worden uitgelegd hoe het incident heeft kunnen gebeuren en hoe het bedrijf in de toekomst dergelijke incidenten gaat voorkomen.

DCMR gaat zelf ook onderzoek doen naar stroomstoringen, omdat er meer van dit soort incidenten waren de afgelopen tijd, niet alleen bij Esso.

Stroomstoring voorbij

Sinds maandag 15 juni is de stroomstoring bij de Esso raffinaderij in de Botlek, Rotterdam, voorbij.

Het aantal meldingen van omwonenden bij de meldkamer van de DCMR is 7. De meldingen gingen vooral over het lawaai van de fakkel. Eén melding ging over visuele hinder van de fakkel.

Door een grote stroomstoring bij Esso Nederland B.V. gaat de raffinaderij in stand-by. Dit gaat gepaard met onder andere affakkelen. Dit kan overlast geven.