DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Meldingen van knal/trilling vanuit omgeving Voorne-Putten

Milieumelding Westvoorne

Laatst gewijzigd

Vanaf vanmiddag 16.00 uur kwamen er meldingen binnen van het waarnemen van een knal/trillingen.

Ervaart u ook deze overlast?

Melding maken

Status:Actueel

Inmiddels zijn er 157 meldingen binnen gekomen. De bron is voor alsnog onbekend.

Er is contact geweest met de afdeling Seismologie van KNMI. Zij hebben geen trillingen in de bodem waargenomen. Daarnaast is er contact met Defensie of er wellicht een vliegtuig door de geluidsbarriere is gegaan. Hier is nog geen uitsluitsel over.


update 17 november

Naar aanleiding van de, op moment van schrijven, 201 klachten over harde knallen hierbij een update over de uitgezette vragen en reacties daarop:

KNMI: Hoofd seismologie heeft aangegeven dat er niks in de bodem is gemeten.

Defensie luchtvaart: Vanuit defensie zijn er geen testvluchten uitgevoerd en zijn er ook toestellen door de geluidsbarrière gegaan. Uit data blijkt tevens dat er geen causaal verband is tussen de meldingen die bij DCMR binnen zijn gekomen, vluchten van defensie-kant en het tijdspad. Dus defensie is het wat dat betreft niet geweest.

Defensie marine: Op zo’n 30 à 40 km uit de Noordzeekust bij Zeeland is er een oefengebied. De marine voert daar zo nu en dan oefeningen uit. Ook zij hebben op dit tijdstip geen oefening uitgevoerd.