DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Nieuwsberichten

Misbruik DCMR-logo

Nieuwsbericht Rotterdam

In de Proveniersstraat in Rotterdam is ons logo door derden gebruikt. Dit is niet de bedoeling.

DCMR houdt toezicht op assimilatiebelichting met satellietdata

Nieuwsbericht Meerdere wijken

De DCMR gebruikt satellietbeelden om te controleren of glastuinbouwers voldoen aan de regels voor assimilatiebelichting. Op basis van deze beelden gaan we ook handhaven.

Onderzoeksrichtlijn toepassing thermisch gereinigde grond

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

We beoordelen de milieu hygiënische kwaliteit van thermisch gereinigde grond via een nieuwe onderzoeksrichtlijn.

Betere controle op energiebesparing bedrijven

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

In 2019 verandert het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zo'n 8000 bedrijven in het Rijnmondgebied moeten dan de overheid informeren over hun energiebesparing. Zo kunnen we beter controleren of de bedr…

Stand van zaken sanering Broekpolder Vlaardingen

Nieuwsbericht Vlaardingen

In de Broekpolder wil provincie Zuid-Holland de plekken waar sprake is van ecologisch risico verbeteren. Gebiedspartijen bespreken nu de aanpak. Uitgangspunt is dat maatregelen zoveel mogelijk in same…

Camera’s registreren schadelijke dampen bij tankstations

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

In 2018 controleerde de DCMR tankstations op de emissie van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) tijdens de bevoorrading van tankstations.

Start vervolgonderzoek naar asbest in Oeverbos Vlaardingen

Nieuwsbericht Vlaardingen

Staatsbosbeheer en DCMR starten onderzoek dieper in de grond naar de aanwezigheid van asbest in Oeverbos Vlaardingen. Dat onderzoek begint woensdag 20 februari 2019.

Succesvolle pilot workshop over vergunningproces

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Op dinsdag 13 februari heeft de DCMR in samenwerking met Deltalinqs een workshop voor bedrijven verzorgd over het Wabo-vergunningenproces.