DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Voorlopige resultaten inspecties Odfjell

Nieuwsbericht

Op 6 en 7 maart was er een grote, onaangekondigde inspectie op het terrein van Odfjell in het kader van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO). De inspecteurs waren van de DCMR, Inspectie SZW, VRR, aangevuld met medewerkers van de douane en ILT ( de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat).

Tijdens de controle is door Inspectie SZW twee maal stilgelegd. De eerste stillegging was 6 maart op een steiger vanwege een slechte bereikbaarheid. Odfjell heeft dat inmiddels opgelost. Op 7 maart is er bij verschillende steigers stilgelegd. In een gebied dat vrij moet zijn van ontstekingsbronnen omdat dampen aanwezig kunnen zijn, stonden niet de juiste pompen.

De inspecties hebben daarnaast tekortkomingen geconstateerd, die waarschijnlijk als overtreding worden aangemerkt. Het onderhoud aan een aantal tanks vergt aandacht en is besproken met de directie van Odfjell. Daar is nu geen aanleiding tot direct optreden. Komende twee weken wordt het resultaat opgemaakt van de inspectie, waarbij urgente zaken direct worden aangepakt.

Zie ook de  verklaring van burgemeesters en wethouders van Rijnmondgemeenten (PDF 14,1 kb) en het memo van gedeputeerde R.A. Janssen (PDF 36,3 kb).