DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Handhavingsbeschikking Odfjell samengevat

Nieuwsbericht

Op maandag 18 juni heeft de DCMR namens de provincie Zuid-Holland een handhavingsbeschikking aan Odfjell gezonden. Deze beschikking is de verdere uitwerking van de handhaving die op 22 mei is gestart, na het vaststellen van het rapport van de BRZO-inspectie op 6 en 7 maart 2012.

De belangrijkste tekortkoming waarop handhavend wordt opgetreden is dat Odfjell niet voor alle tanks heeft kunnen aantonen dat deze tijdig geïnspecteerd en onderhouden zijn. Odfjell moet nu voor 80 tanks waar brandbare stoffen worden opgeslagen aantonen dat deze inspecties en onderhoud conform de vergunningvereisten zijn uitgevoerd.

Tanks waarvoor dit niet voor 1 augustus kan worden aangetoond moeten uit bedrijf worden genomen en mogen pas na inspectie en zonodig onderhoud weer in gebruik worden genomen. Voor de overige tanks geldt dat deze voor 1 januari 2013 aantoonbaar veilig moeten zijn, of uit gebruik moeten worden genomen.

Wat betreft de voorzieningen aan de tanks wordt op de volgende wijze gehandhaafd:

  • In een aantal tanks waar de inwendig drijvende daken onvoldoende dampen tegenhouden mogen geen stoffen meer opgeslagen worden met een bepaalde dampspanning totdat de daken vervangen zijn. De termijn om de daken te vervangen is gesteld op 1 september aanstaande;
  • 21 vacuüm/ drukventielen moeten per 1 augustus 2012 gerepareerd zijn, zo niet dan zal Gedeputeerde Staten de reparatie laten uitvoeren op kosten van Odfjell;
  • 165 vacuüm/ drukventielen moeten per 1 september aanstaande gecontroleerd en gecertificeerd zijn. Zo niet, dan zal Gedeputeerde Staten dit laten uitvoeren op kosten van Odfjell.
Voor de overige tekortkomingen (onderhoudsprogramma en uitvoering hiervan, handelen conform hun eigen risk based inspectie regime en het op orde hebben van hun archief en registratiesysteem wat betreft onderhoud, en het op orde hebben van brandschermen) is een termijn gesteld (respectievelijk 1 juli, 1 oktober, 1 september en 1 december) waarbinnen deze ongedaan gemaakt moeten zijn, zo niet dan verbeurt Odfjell een dwangsom met een maximum van respectievelijk 50.000 euro, 250.000 euro, 75.000 euro en 50.000 euro.

Voor de volledige handhavingsbeschikking, klik hier (PDF 3,2 mb).