DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Odfjell gedeeltelijk stilgelegd

Nieuwsbericht

Het tankopslagbedrijf Odfjell in het Botlek-gebied is vanmiddag door de DCMR Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bestuursdwang aangezegd, in aanvulling op eerdere handhavingsmaatregelen. Bij tankput 2 en 4 is onvoldoende bewezen dat blus- en koelvoorzieningen in orde zijn waardoor sprake is van een ernstig veiligheidsrisico. Het bedrijf moet binnen 48 uur vijf tanks leeghalen. Ook moet het bedrijf in de tussentijd zorgen voor maatregelen om een incident te voorkomen.

De vijf tanks die binnen 48 uur, dat wil zeggen uiterlijk aanstaande zondag 22 juli om 17.00 uur, moeten worden leeggehaald, bevatten stoffen waarvoor de blus- en koelvoorzieningen nodig zijn.

Meer tanks leeghalen

Nog zeven andere tankputten en de bijbehorende koel-en blusvoorzieningen zijn vergelijkbaar van opbouw. De tanks zijn namelijk binnen dezelfde periode gebouwd (1957 tot 1963) en ze zijn vergelijkbaar van constructie. Ook hier is daarom mogelijk sprake van het niet in orde zijn van de koel- en blusinstallaties en daarmee een mogelijk ernstig veiligheidsrisico. Een tankput is een met dijken afgesloten gebied waarin meerdere tanks staan.

Daarom hebben de DCMR en de VRR besloten deze tankputten en daarmee de koel- en blusinstallaties ook op te nemen in de bestuursdwang. Vrijdag 3 augustus om 06.00 uur moet het bedrijf vijftien tanks uit deze tankputten leeghalen, tenzij wordt aangetoond dat de koel- en blusvoorzieningen bij deze tanks in orde zijn.

Ook is geëist bij de bestuursdwang dat het bedrijf zorgt voor extra maatregelen om in de tussentijd een incident te voorkomen. Dit moet gebeuren door 24 uur per dag een brandweereenheid op het bedrijf aanwezig te hebben.

Nacontrole VRR

Bij een nacontrole door de VRR deze week bleken de koel- en blusvoorzieningen van tankput 2 en 4 niet in orde. Het betrof een nacontrole op de dwangsom die door de VRR aan het bedrijf is opgelegd omdat het bedrijf bij de BRZO-inspectie niet kon aantonen dat onderhoud is gepleegd op de koel- en blusinstallaties.

Provincie Zuid-Holland

Voor het uitoefenen van bestuursdwang is de provincie Zuid-Holland eindverantwoordelijk. De provincie is het bevoegd gezag voor de milieuvergunning van Odfjell en heeft de DCMR mandaat gegeven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Naschrift

Eerder meldde de DCMR dat de tanks op 26 juli leeg moesten zijn. Dat gaf Odfjell na de eis die op zondag 22 juli afliep, nog zes dagen om vijftien tanks leeg te halen. Dat was een te korte periode om de tanks op een verantwoorde, veilige manier te kunnen leeghalen.