DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Weekupdate Odfjell

Nieuwsbericht

Dit is de zevende update over de ontwikkelingen bij tankopslagbedrijf Odfjell Rotterdam. De DCMR publiceert wekelijks een update op de site.

De DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) hebben deze week wederom een aantal blus- en veiligheidstests gecontroleerd. Daarnaast zijn deze week ook integriteitsbeoordelingen uitgevoerd.

Feiten en cijfers vrijdag 14 september

  • Odfjell heeft inmiddels 232 tanks leeggemaakt.
  • 11 tanks zijn deze week beoordeeld en mogen door Odfjell weer worden gebruikt. Voor deze tanks heeft de DCMR gecontroleerd of inspecties en onderhoud in het verleden goed zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft de DCMR voor deze tanks een inspectie op het terrein uitgevoerd. Van deze tanks is ook de koel- en bluswatervoorzieningen getest in aanwezigheid van de VRR en de DCMR. Deze installaties zijn in orde bevonden.
  • Odfjell moet nog 8 tanks met licht ontvlambare producten leegmaken.
  • Van deze tanks zijn de blus en koelvoorzieningen in orde bevonden.
  • Om die reden vervalt de eis van de VRR om een extra brandweereenheid op het terrein te hebben.
  • In totaal mogen 50 tanks weer worden gebruikt.
  • Van deze 50 tanks zijn 29 tanks weer gevuld met producten.
  • De DCMR beoordeelt momenteel de dossiers die Odfjell heeft aangeleverd voor de RBI (Risk Based Inspection). Deze beoordeling maakt onderdeel uit van het protocol waarbinnen de DCMR steeds de integriteit van de tanks en de conditie van de koel-en blusvoorzieningen heeft beoordeeld.

Meer informatie over Odfjell

De DCMR publiceert wekelijks een update over de ontwikkelingen bij Odfjell. Meer informatie over Odfjell vindt u in het Odfjell-dossier.