DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Weekupdate Odfjell

Nieuwsbericht

Dit is de zesde update over de ontwikkelingen bij tankopslagbedrijf Odfjell Rotterdam. De DCMR publiceert wekelijks een update op de site.

De DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) hebben deze week wederom een aantal blus- en veiligheidstests gecontroleerd. Daarnaast zijn deze week ook integriteitsbeoordelingen uitgevoerd.

Feiten en cijfers vrijdag 7 september

  • De benodigde reparaties aan de vacuüm / drukventielen waarop de DCMR in juni heeft gehandhaafd zijn uitgevoerd. De ventielen zijn door de DCMR in orde bevonden. Zie het bericht uit juni voor meer informatie.
  • Odfjell heeft inmiddels 222 tanks leeggemaakt.
  • 8 tanks zijn deze week beoordeeld en mogen door Odfjell weer worden gebruikt. Voor deze tanks heeft de DCMR gecontroleerd of inspecties en onderhoud in het verleden goed zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft de DCMR voor deze tanks een inspectie op het terrein uitgevoerd. Van deze tanks is ook de koel- en bluswatervoorzieningen getest in aanwezigheid van de VRR en de DCMR. Deze installaties zijn in orde bevonden.
  • In totaal mogen 28 tanks weer worden gebruikt.
  • De DCMR beoordeelt momenteel de dossiers die Odfjell heeft aangeleverd voor de RBI (Risk Based Inspection). Meer informatie over voorwaarden voor goedkeuring van de tanks, klik hier.
  • De door Odfjell ingeschakelde extra brandweereenheid blijft op het terrein aanwezig.

AANVULLENDE INFORMATIE vrijdag 7 september 15.30 uur

Vrijdagmiddag na 15.00 uur zijn nog 11 tanks goedgekeurd. Het totaal aantal tanks dat weer mag worden gebruikt komt daarmee op 39.

Meer informatie over Odfjell

De DCMR publiceert wekelijks een update over de ontwikkelingen bij Odfjell. Meer informatie over Odfjell vindt u in het dossier.