DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Weekupdate Odfjell

Nieuwsbericht

Dit is de zestiende update over de ontwikkelingen bij tankopslagbedrijf Odfjell Rotterdam. De DCMR publiceert tweewekelijks een update op de site. In dit bericht onder meer een toelichting op de dwangsommen.

Een dwangsom wordt opgelegd om overtredingen ongedaan te maken. Een bedrijf krijgt van de DCMR een van tevoren vastgestelde periode de tijd om een overtreding te verhelpen. Als na deze periode de overtreding niet ongedaan is gemaakt moet het bedrijf de dwangsom betalen. De DCMR heeft de afgelopen twee jaar meerdere dwangsommen opgelegd aan Odfjell.

Groot verschil

Door de stilleggingen van de afgelopen zomer zijn veel overtredingen opgeheven. Bijvoorbeeld omdat de tanks waar de dwangsommen voor werden opgelegd buiten bedrijf werden gesteld. Of omdat Odfjell de geconstateerde overtredingen heeft verholpen. Op een aantal punten heeft Odfjell de overtredingen niet of onvoldoende verholpen. Daarvoor is inmiddels voor € 180.000 geïnd bij Odfjell. Indien Odfjell alle overtredingen had laten voortduren zou voor een bedrag van circa 14 miljoen euro moeten worden geïnd.

  • De DCMR heeft deze week drie tanks vrijgegeven.
  • In totaal mag Odfjell 72 tanks weer in gebruik nemen.
  • De stroomstoring van 10 januari heeft Odfjell gemeld middels een CIN-melding bij de DCMR en de andere hulpdiensten. Verladingen zijn onmiddellijk gestopt. De opstart van elektriciteitsinstallaties en verladingen, vond rond 17.00 uur plaats. De DCMR is hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

Over twee weken nieuwe update

De DCMR zal over twee weken weer een update over Odfjell publiceren. Meer informatie over Odfjell vindt u in het Odfjell-dossier.