DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Grondig rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Nieuwsbericht

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de omstandigheden die in juli 2012 hebben geleid tot stillegging van het tankopslagbedrijf Odfjell Terminals Rotterdam. Het onderzoek toont aan dat er voor 2011 steviger ingegrepen had moeten worden bij Odfjell en dat de betrokken toezichthouders de druk op het bedrijf eerder hadden moeten opvoeren. De DCMR trekt zich de bevindingen aan en erkent dat eerder had moeten worden ingegrepen bij Odfjell en dat zij bij het hanteren van de sanctiestrategie een strengere aanpak had moeten kiezen.

 

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de DCMR Milieudienst Rijnmond spreekt zijn waardering uit voor het grondige onderzoek dat de OvV heeft verricht. Het spreekt vanzelf dat de DCMR zich de bevindingen en conclusies van de OvV aantrekt. Als één van de betrokken toezichthouders erkent de DCMR mede verantwoordelijk te zijn voor de ontstane situatie. Het DB zal het rapport van de OvV de komende dagen goed bestuderen en spoedig het Algemeen Bestuur DCMR, bestaande uit Rijnmondgemeenten en provincie, bijeen roepen om de bevindingen uit het rapport te bespreken.

Herhaling voorkomen

 

In opdracht van provincie en gemeenten heeft de DCMR al verbeteringen in het toezicht doorgevoerd. DCMR controleert vaker onaangekondigd, ook buiten reguliere werktijd, voert meer fysieke controles uit en past consequent de sanctiestrategie toe. Om de veiligheid bij risicovolle bedrijven te toetsen, voerde de DCMR in opdracht van de provincie vorig jaar extra controles uit bij bedrijven met oudere tanks en een onderzoek naar de veiligheidscultuur  bij 14 bedrijven.

Kentering in 2011

De OvV zet uiteen hoe de aanpak van de inspecties in 2011 kenterde. Naar aanleiding van twee incidenten - de benzeenemissies en het butaanincident - is de druk bij Odfjell opgevoerd. Na een opeenvolging van dwangsommen en het onder bestuursdwang laten leegmaken van tanks, besloot het bedrijf uiteindelijk zelf op 27 juli 2012 tot een safety shutdown.

Over de DCMR

De DCMR Milieudienst Rijnmond controleert in opdracht van de provincie en 16 gemeenten in Zuid-Holland of bedrijven in het Rijnmondgebied zich houden aan hun verantwoordelijkheid voor veiligheid en milieukwaliteit. Het Algemeen Bestuur van de DCMR bestaat uit de provincie Zuid-Holland en de 16 Rijnmondgemeenten. Zij ziet toe op de uitvoering door de DCMR.