DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Verklaring algemeen bestuur

Nieuwsbericht

Op 19 juni j.l. heeft het algemeen bestuur het rapport van de OvV besproken. Het algemeen bestuur spreekt zijn waardering uit voor het grondige onderzoek dat de raad heeft uitgevoerd. Het rapport bevat een heldere analyse van de feiten en ontwikkelingen. In de conclusies wordt gewezen op de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen en het rapport bevat aanbevelingen om te komen tot een betere borging van de veiligheid bij risicovolle bedrijven.

Lees de verklaring van het algemeen bestuur