DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Update Odfjell

Nieuwsbericht

Dit is de dertigste update over de ontwikkelingen bij tankopslagbedrijf Odfjell Rotterdam. De DCMR publiceert tweewekelijks een update op de site.

Feiten en cijfers

  • De DCMR heeft afgelopen twee weken geen tanks vrijgegeven. In totaal mag Odfjell (nog steeds) 99 tanks in gebruik nemen.
  • Bij de BRZO-inspectie eind 2012 kon Odfjell onvoldoende resultaten laten zien van preventieve inspecties van de product- en utilityleidingen (allen lage druk leidingen) die het bedrijf moet (laten) uitvoeren. De DCMR legde daarom begin 2013 een dwangsom op met de eis de achterstand in preventieve inspecties voor 1 januari 2014 te hebben ingehaald.
  • De DCMR besloot vervolgens ook zelf leidingen fysiek te laten inspecteren door een gespecialiseerd bureau. Dit onderzoek is nu afgerond.
  • Uit het onderzoek blijkt dat de geïnspecteerde leidingdelen in goede staat verkeren. Wel zijn bij twee van de ondersteuningen van de geïnspecteerde leidingdelen scheuren waargenomen, die de integriteit van de leiding op termijn zouden kunnen beïnvloeden. Directe handhaving hierop is niet nodig, Odfjell wordt verzocht dit op orde te brengen.

Over twee weken nieuwe update

De DCMR publiceert over twee weken weer een update over Odfjell. Meer informatie over Odfjell vindt u in het Odfjell dossier.