DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Nieuwe dwangsom Abengoa door aanhoudende stankoverlast

Nieuwsbericht

Op 7 augustus heeft de provincie Zuid-Holland een last onder dwangsom opgelegd aan het bio-ethanolbedrijf Abengoa Bioenergy Netherlands BV in Rotterdam Europoort. Bij stankoverlast moet het bedrijf elke keer 100.000 euro aan de provincie Zuid-Holland betalen.

Deze dwangsom moet het bedrijf dwingen de aanhoudende stankoverlast te voorkomen. De provincie kan de dwangsom twintig keer innen, tot een bedrag van 2 miljoen euro.

Afgelopen maanden ontving de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond diverse malen stankklachten die terug te voeren waren op het bedrijf Abengoa. Verschillende bewoners uit omliggende gemeenten zoals Brielle en Rozenburg klaagden over een onaangename gistlucht.

Eerste dwangsom

In november 2011 legde de provincie het bedrijf vanwege stankoverlast een dwangsom op van 10.000 euro per klachtengolf tot een bedrag van 100.000 euro. Deze is volledig geïnd. Het bedrijf heeft inmiddels een plan van aanpak in uitvoering dat structurele overlast moet voorkomen. Het zal echter nog enige tijd duren totdat deze maatregelen volledig zijn uitgevoerd. De DCMR is van mening dat Abengoa in de tussentijd stankoverlast kan en moet voorkomen. Daarom is een nieuwe veel hogere dwangsom opgelegd.

Criteria

De nieuwe dwangsom wordt geïnd bij minimaal 5 stankklachten van verschillende adressen, binnen 8 uur, toegewezen aan Abengoa. Het toewijzen aan Abengoa gebeurt doordat ten minste één DCMR-geurexpert deze geur in die periode ook moet hebben geroken in de woonomgeving. Per zeven aaneengesloten dagen kan maximaal één keer worden geïnd.

Bezwaar

Het bedrijf Abengoa heeft de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de vandaag opgelegde last onder dwangsom.