DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Rechtbank schorst nieuwe dwangsom Odfjell

Nieuwsbericht

De rechtbank heeft op 16 augustus 2013 het opleggen van een nieuwe dwangsom aan Odfjell geschorst. Deze dwangsom ging over het in gebruik nemen en keuren van opslagtanks met de minder risicovolle stoffen (zogenoemde K3 stoffen) door Odfjell.

De DCMR is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter omdat de DCMR heeft gedaan wat nodig is in het belang van de veiligheid van werknemers en omwonenden.

 De DCMR zal alle handhavingsinstrumenten in blijven zetten om de veiligheidsprestaties van Odfjell af te dwingen. Daarmee kan hetzelfde resultaat worden bereikt, alleen moet het op een andere manier. De DCMR blijft het bedrijf dus scherp controleren.

Het gaat hier om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de uitspraak voor nu een schorsende werking heeft zodat deze dwangsom nu niet kan worden opgelegd. De volgende stap is nu de bezwarencommissie. Odfjell heeft volgens procedure bezwaar gemaakt bij de bezwarencommissie van de provincie. De zaak dient over enkele weken bij de bezwarencommissie. De DCMR blijft controleren of tanks die in gebruik zijn, voldoen aan de gestelde eisen en zal zonodig handhavend optreden.

Deze uitspraak heeft geen invloed op de reeds verbeurde en geïnde voorgaande dwangsom van 800.000 en 550.000 euro (de 27 genoemde K3 tanks).

Lees de uitspraak op Rechtspraak.nl .