DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR onderzoekt geluidklachten windmolens

Nieuwsbericht

De afgelopen dagen ontving de DCMR opnieuw klachten over windmolens uit Geervliet en Heenvliet. De meldkamer deed de afgelopen dagen geluidonderzoek in beide dorpen, om daarmee een scherper beeld te krijgen van de geluidbeleving.

De meeste windmolens zijn nog niet in gebruik, maar draaien een testprogramma. De meldkamer van de DCMR ontving vanaf 26 februari jl. 363 klachten. De DCMR heeft eigenaar XL Wind geïnformeerd over het aantal klachten.

Geluidbeleving in beeld

De afgelopen week was de DCMR dagelijks in gemeente Bernisse om onderzoek te doen. De toezichthouders hebben twee bewoners bezocht. Tijdens onderzoek van de DCMR kwam het geluid van de windmolens in de meeste gevallen niet uit boven het omgevingsgeluid. Het geluidsonderzoek houdt in dat de toezichthouder zowel buiten als binnen luistert. Als het windmolengeluid duidelijk te onderscheiden is, doet de toezichthouder een geluidmeting in de woning. Tot nu toe was dit twee keer het geval. Met dit onderzoek krijgt de DCMR een scherper beeld van de geluidbeleving bij bewoners. Na de testfase meet de DCMR ook bij de molens met gespecialiseerde apparatuur.

Vergunning

Voor de windmolens van XL Wind in het project Hartelbrug II in de Botlek is de gemeente Rotterdam bevoegd gezag. Voor de locatiekeuze en het proces rond de bouwvergunning is het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam verantwoordelijk. De DCMR adviseert het college over de geluidsnormen en houdt toezicht op het geluidsniveau van de windmolens.

Algemene regels

De windmolens moeten voldoen aan de algemene regels (uit het Activiteitenbesluit) die voor alle windmolens in Nederland gelden. Geluidsnormen zijn daar een onderdeel van. De regels gaan uit van een jaargemiddelde niveau. In de praktijk is dat moeilijk vast te stellen. Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in plaats van die algemene regels te kiezen voor eisen die beter toegespitst zijn op een concreet geval. Deze specifieke eisen heten maatwerkvoorschriften.

Specifiekere en beter handhaafbare regels

Omdat de windmolens van XL Wind relatief dicht bij woningen in Heenvliet en Geervliet staan, heeft de DCMR maatwerkvoorschriften voorgesteld die specifieker en beter handhaafbaar zijn dan de algemene regels uit het Activiteitenbesluit. De maatwerkvoorschriften voor het windpark Hartelbrug II beperken het gebruik van de molens op specifieke tijden en bij bepaalde windrichtingen. Daardoor wordt er minder hinder verwacht dan met de algemene regels. De voorschriften zijn nog niet vastgesteld. Zij lagen tot 8 april ter inzage.

Eerdere berichtgeving op de site

12 april : http://www.dcmr.nl/nieuws/milieumeldingen/2014/04/geluidsklachten-over-windmolens.html

9 april: http://www.dcmr.nl/nieuws/milieumeldingen/2014/04/klachten-over-geluid-van-windmolens.html