DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Dwangsom XL Wind wegens geluidsoverlast

Nieuwsbericht

Het college van Rotterdam heeft besloten om een dwangsom op te leggen aan eigenaar XL Wind van windpark Hartelbrug II.

De DCMR heeft in augustus jl. een overtreding geconstateerd. Het betrof een overschrijding van de geluidsnorm uit het maatwerkvoorschrift. De DCMR heeft aan het college van Rotterdam geadviseerd deze dwangsom op te leggen, mede gezien de vele klachten en grote overlast die omwonenden hebben ondervonden. Bij een volgende door de DCMR geconstateerde overtreding wordt het bedrag van € 10.000,- gevorderd. Dit kan oplopen tot een maximum van € 30.000,- bij drie overtredingen.

Aanvullende metingen

Na de constatering van de overtreding heeft de DCMR drie metingen (in drie nachten) uitgevoerd. De DCMR heeft hierbij waargenomen dat XL Wind maatregelen heeft getroffen om te voldoen aan het maatwerkvoorschrift. Aan de windparkeigenaar is gevraagd wat de oorzaak is van de overtreding. De ondernemer geeft aan dat zij ook gemerkt hebben dat de afstelling niet in orde was en dat zij daarop de afstelling hebben aangepast.

Klachten

In de klachten wordt nu teruggehoord dat bij harde zuidelijke wind de windmolens na 23.00 uur worden teruggedraaid en om 07.00 uur weer harder beginnen te draaien. Dit betekent dat de overlast in de nachtperiode is verminderd. Overigens is binnen de maatwerkvoorschriften enig geluid en slagschaduw toegestaan.