DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Eerste inning dwangsom geluidsoverlast XL Wind

Nieuwsbericht

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft op 10 december 2014 een overschrijding van de geluidsnorm gemeten bij windpark Hartelbrug II. Eigenaar XL Wind van het windpark aan de Nieuwesluisweg te Rotterdam moet een dwangsom van € 10.000,- betalen aan de gemeente Rotterdam.

De windmolens van dit windpark aan het Hartelkanaal staan op Rotterdams grondgebied. Sinds de ingebruikname in februari 2014 veroorzaken de windmolens geluidsoverlast in dorpskernen van de gemeente Nissewaard en de gemeente Brielle. De windparkeigenaar is inmiddels op de hoogte gesteld van de overtreding. De DCMR zal de komende maanden bij geschikte weersomstandigheden (harde zuidelijke wind en geen regen) steekproefsgewijs geluidsmetingen uitvoeren ter controle van het maatwerkvoorschrift.

Voorgeschiedenis

Omwonenden in met name Geervliet en Heenvliet ondervinden zodanig overlast dat het aantal klachten inmiddels ruim de 2000 is gepasseerd. Medio augustus 2014 constateerde de DCMR een overschrijding van de geluidsnorm uit het maatwerkvoorschrift dat in juni 2014 van kracht werd. Aangezien de windparkeigenaar in augustus 2014 in overtreding was, heeft de milieudienst aan het college van de gemeente Rotterdam geadviseerd een last onder dwangsom op te leggen. Het college van Rotterdam nam dit advies over, mede gelet op het aantal klachten van geluidsoverlast dat door omwonenden gemeld is bij de DCMR. XL Wind heeft na deze overtreding toegezegd de windmolens beter af te stellen. In de nacht van 9 op 10 december 2014 heeft de DCMR een onaangekondigde geluidsmeting uitgevoerd bij een aantal woningen in Geervliet en Heenvliet. Bij deze geluidsmeting is opnieuw een overtreding van de geluidsnormen uit het maatwerkvoorschrift vastgesteld.

Wat doet de DCMR bij geluidsoverlast

De DCMR adviseert aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam (het bevoegd gezag) over de geluidsnormen en houdt toezicht op het geluidsniveau van de windmolens. Bij geconstateerde overtredingen kan het college overgaan tot het opleggen van een sanctie, zoals de eerder genoemde last onder dwangsom. Voor windpark Hartelbrug II zijn aanvullende eisen opgesteld waaraan moet worden voldaan (maatwerkvoorschrift). Het gestelde maatwerkvoorschrift kan niet alle overlast bij woningen wegnemen. Overlast wil dus niet altijd zeggen dat er sprake is van een overtreding door XL Wind. De DCMR gebruikt klachten om een beeld te krijgen van de overlast. Er ontstaat een beeld over de aard en de spreiding van de overlast. Klachten die bij de milieudienst worden gemeld, worden geregistreerd en bijgehouden.