DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Beschermde stilte in Rotterdam

Nieuwsbericht

Wethouder Pex Langenberg van Haven, Duurzaamheid en Mobiliteit opent vandaag bij de DCMR het QUADMAP congres over het beschermen van stille gebieden zoals parken. Rotterdam ontwikkelde samen met Bilbao, Florence, enkele adviesbureaus en de DCMR hiertoe een methode. De methode wordt gepresenteerd. Verstillen en vergroenen gaan hand in hand.

Europese richtlijn

De Europese richtlijn omgevingslawaai END, Environmental Noise Directive, legt Europese overheden op om stille gebieden te beschermen. Het beschermen van ‘stilte’ is belangrijk voor de volksgezondheid. Parken, pleinen en binnentuinen zijn plaatsen waar mensen tot rust kunnen komen en kunnen ontspannen. Rotterdam heeft de Europese richtlijn doorvertaald in het onlangs bestuurlijk vastgestelde actieplan geluid. Ook sluit het beschermen van stille gebieden aan bij de vergroeningsambitie van het Rotterdamse college.

 

Beschermen stille gebieden

Een goede definitie van een stil gebied ontbreekt in de Europese richtlijn. Ook is niet beschreven hoe die stille gebieden te identificeren, te beschermen en te beheren. In het project QUADMAP, Quiet Urban Area Definition and Management in Action Plans, is deze methode daarom ontwikkeld. QUADMAP wordt mee betaald door de Europese Unie. Op het congres wordt de ontwikkelde methode uitgelegd en spreken verschillende internationale experts.

 

Het belang van een park

Gemeente Rotterdam, de DCMR en verschillende buitenlandse organisaties namen kennis van bestaande studies en hielden in verschillende Europese steden interviews met gebruikers en beheerders van stille gebieden. Parkbezoekers vertelden wat ze belangrijk vonden in een park. Soms waren dat de vogels, soms juist de bankjes of de mooie rozenstruiken en vrijwel altijd ook de rust of stilte.

 

Bilbao, Florence en Rotterdam

De methode is uitgeprobeerd in Bilbao, Florence en Rotterdam, in het Spinozapark en het Zuiderpark. Op nabijgelegen wegen is in Rotterdam geluidreducerend (of stil) asfalt toegepast om het geluidklimaat in het park te verbeteren en de geluidhinder voor nabijgelegen woningen te verlagen. In Rotterdam werd ook weer duidelijk dat de waardering van parken, binnentuinen en pleinen door verschillende factoren wordt bepaald. Belangrijke factoren zijn groen/natuur, voorzieningen (zoals bankjes) en de afwezigheid van hinderlijk of storend geluid.