DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR controleert sportverenigingen op naleving geluidsnormen

Nieuwsbericht

De DCMR Milieudienst Rijnmond gaat 60 buitensportverenigingen in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee tijdens milieucontroles de komende maanden persoonlijk informeren over het voorkomen van geluidsoverlast. Daarnaast worden geluidsmetingen uitgevoerd. Aanleiding zijn de klachten die de DCMR regelmatig krijgt als gevolg van toernooien en clubfeesten.

Informatie tijdens milieucontrole

Aangezien de overlast niet wekelijks plaatsvindt, is het meestal niet mogelijk om een controle uit te voeren. Het gevolg hiervan is dat het lastig is vast te stellen of de vereniging waarover wordt geklaagd, de geluidsnormen naleeft. In 2014 heeft de DCMR buitensportverenigingen in de regio informatie toegestuurd om geluidsoverlast te voorkomen. In navolging op de schriftelijke informatie worden de verenigingen de komende tijd persoonlijk geïnformeerd tijdens een milieucontrole. Bovendien worden onaangekondigde geluidsmetingen uitgevoerd tijdens evenementen. Hieruit zal blijken of de verenigingen de eerder gegeven geluidstips hebben opgevolgd en de normen naleven. 

Bij de controles wordt prioriteit gegeven aan verenigingen waarover in het verleden klachten zijn ingediend. Om te beoordelen of klachten aan de juiste vereniging worden toegekend, worden ook naastgelegen verenigingen aangedaan.