DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Zwembaden en broodbakkerijen besparen meer energie

Nieuwsbericht

De DCMR houdt bij uiteenlopende branches toezicht op milieuregels. Eén van de milieuregels waar de DCMR op inspecteert is energiebesparing bijvoorbeeld bij zwembaden en bakkerijen. Energiebesparingsmaatregelen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend, moeten bedrijven doorvoeren.

Zwembaden

Bij de zwembaden zijn al veel maatregelen genomen om energie te besparen. Toch zijn voor de langere termijn nog mogelijkheden om het energieverbruik verder omlaag te brengen. Projectleider energiebesparing Christian de Laat van de DCMR: “Zwembaden zijn meer dan de helft van de tijd buiten gebruik, in die tijd gaat er veel warmte verloren. Dat kun je voorkomen door de baden buiten gebruikstijden af te dekken en de ventilatie daarop aan te passen.”

Broodbakkerijen

Het merendeel van de broodbakkerijen staan volgens de DCMR inspecteurs positief tegenover energiebesparing. De Laat: “Bakkerijen werken met kleine marges en zijn altijd op zoek naar efficiencywinst.” Energie besparen doen de bakkerijen door efficiënter met verlichting , stoom en koeling om te gaan.

Nacontroles

Na een eerste controle worden de maatregelen in een besparingsplan vastgelegd. Bedrijven leveren hieraan input zodat rekening wordt gehouden met hun onderhoud- en vervangingsinvesteringen. Uit de nacontroles blijkt dat bedrijven gemiddeld drie jaar nodig hebben om maatregelen te treffen. Mocht uit nacontroles blijken dat het besparingsplan niet wordt uitgevoerd dan volgt een handhavingstraject.  Dit blijkt in minder dan 5% noodzakelijk.