DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

De DCMR geeft stankcode 1 uit

Nieuwsbericht

Afgelopen nacht waren de meteorologische omstandigheden erg ongunstig. Ook voor de komende nachten is de voorspelling ongunstig. Hierdoor is besloten om vanaf 6 augustus 18:00 uur stankcode 1 uit te geven.

Stankcode 1, een voorwaarschuwing

Het is met name de windstille nacht die ervoor zorgt dat stank langer blijft hangen.Er ontstaat een luchtlaag die voorkomt dat de stank zich verder kan verspreiden in hogere luchtlagen. De stank blijft dus hangen en wordt niet weggedreven. Meer informatie over de stankcodes die de DCMR uitgeeft staat hier.

Stankcode 1 is een voorwaarschuwing. Bedrijven die daarover voorschriften in hun vergunning hebben, zijn verplicht om informatie over actuele emissies en verladingen van stankstoffen door te geven aan de meldkamer van de DCMR. Ook moeten zij extra alert zijn bij werkzaamheden die stank kunnen veroorzaken.